Bostadsanpassning och bostadsanpassningsbidrag så går det till

Bostadsanpassning och bostadsanpass- ningsbidrag så går det till

Alla har rätt att ansöka om bidrag för att klara ett självständigt liv i eget boende. Bostadsanpassningsbidrag kan ges då ett behov konstaterats och prövats av kommunen. Efter prövning och beslut så utges det av kommunen och gäller för fasta funktioner i hemmet.

Bidrag genom bostadsanpassningslagen

Bidrag genom bostadsanpassningslagen

En funktionskabin är ett exempel på en produkt där de allra flesta installeras med stöd utifrån bostadsanpassningslagen. Det innebär att kommunen ger ett bidrag som bekostar både produkt och installation. Därför är det första steget till hjälp genom bostadsanpassning att kontakta sin hemkommun. Har du några frågor så hjälper vi dig såklart genom hela processen, lämna dina kontaktuppgifter så kan vi tillsammans se på dina behov och hur vi kan hjälpa dig.

Rätt produkter för dina behov

Rätt produkter för dina behov

När kommunen får in en ansökan behandlar de ärendet och fattar ett beslut om din rätt till anpassning med stöd av bostadsanpassningslagen. Därefter kommer ni överens om hur fortsättningen ska se ut och i vilken grad du ska, kan och vill vara aktiv i valet av produkt och installatör.

Vi hjälper dig genom hela processen

Vi hjälper dig genom hela processen

Vi arbetar nära installatörer för att säkerställa att våra kunder får rätt hjälp vid anpassning av sitt badrum. Du kan välja att kontakta oss direkt eller vända dig till den installatör du vill använda. Oavsett hur, så finns vi här för att hjälpa dig och svara på eventuella frågor. Våra produkter kan installeras av alla hantverkare, men vi har samtidigt nära samarbetspartners som är experter och som ser till att installationen anpassas utifrån din situation.

Kontakt med kommun och installatör?

Hitta din kommun i fältet nedan så finner du länkar där du kan läsa mer och komma vidare med din bostadsanpassning. Behöver du hjälp med att hitta en installatör? Ring till Tony på 023 79 22 17 (direktnummer), så hjälper han dig att hitta den installatör som passar bäst för just din bostadsanpassning.

athena_funktionSå går det till